NASZA OFERTA

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Pomiary do celów projektowych

 • mapy do celów projektowych,
 • mapy sytuacyjno – wysokościowe wykonywane w formie klasycznej,
 • mapy sytuacyjno – wysokościowe wykonywane w formie cyfrowej (DWG, DXF, DGN),
 • mapy aktualizacyjne,

Tyczenie, inwentaryzacja obiektów naziemnych i podziemnych

 • tyczenie osi kontrukcyjnych budynku
 • wyznaczanie reperu roboczego
 • wyznaczanie punktów głównych
 • inwentaryzacja powykonawcza budynku
 • inwentaryzacja powykonawcza dróg, parkingów, itp.
 • tyczenie i inwentaryzacje przyłączy wod-kan., gazu, energetycznego, teletechnicznego
 • inwentaryzacje zagospodarowania działki – do odbioru budynku w nadzorze budowlanym
 • tyczenie i inwentaryzacja sieci liniowych wodno – kanalizacyjnych, gazowych, energetycznych
 • pomiary i zwymiarowania specjalistyczne dla budynków, kamienic, bloków itp.

Przygotowanie materiałów dla celów prawnych

 • podziały nieruchomości
 • rozgraniczenia nieruchomości
 • podziały budynków
 • połączenia działek w ramach jednej KW
 • wznowienia i wyznaczenia znaków granicznych
 • wykazy synchronizacyjne
 • wykazy zmian gruntownych
 • wyciągi ze zmian gruntownych

Kompleksowa Obsługa Geodezyjna Inwestycji.

Oferujemy kompleksową obsługę inwestycji w zakresie geodezyjnym wraz z wykonywaniem specjalistycznych pomiarów inżynierskich takich jak badanie pionowości szybów windowych, kominów, masztów, badanie prostoliniowości konstrukcji stalowych, niwelacja precyzyjna stropów, tworzenie numerycznych modeli terenu, obliczanie mas ziemnych.

Pełen zakres usług geodezyjnych i kartograficznych.

Działamy na terenie powiatów: iławskiego, nowomiejskiego, ostródzkiego. W szczególności na terenach gmin: Iława, Lubawa, Susz, Kisielice, Zalewo.

Kierownikiem prac jest geodeta uprawniony mgr inż. Andrzej Dzieniszewski.