NASZA OFERTA

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Pomiary do celów projektowych

 • mapy do celów projektowych,
 • mapy sytuacyjno – wysokościowe wykonywane w formie klasycznej,
 • mapy sytuacyjno – wysokościowe wykonywane w formie cyfrowej (DWG, DXF, DGN),
 • mapy aktualizacyjne,

Tyczenie, inwentaryzacja obiektów Budowlanych

 • tyczenie osi konstrukcyjnych budynku
 • wyznaczanie reperu roboczego
 • wyznaczanie punktów głównych
 • inwentaryzacja powykonawcza budynku
 • inwentaryzacja powykonawcza dróg, parkingów, itp.
 • tyczenie i inwentaryzacje przyłączy wod-kan., gazu, energetycznych i teletechnicznych
 • inwentaryzacje zagospodarowania działki – do odbioru budynku w nadzorze budowlanym
 • tyczenie i inwentaryzacja sieci liniowych:
  wodno- kanalizacyjnych, gazowych, energetycznych
 • pomiary i zwymiarowania specjalistyczne dla budynków

Przygotowanie materiałów Do celów prawnych

 • podziały nieruchomości
 • rozgraniczenia nieruchomości
 • podziały budynków
 • połączenia działek w ramach jednej KW
 • wznowienia znaków granicznych
 • wyznaczenia punktów granicznych
 • ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Kompleksowa Obsługa Geodezyjna Inwestycji.

Oferujemy kompleksową obsługę inwestycji w zakresie geodezyjnym wraz z wykonywaniem specjalistycznych pomiarów inżynierskich, takich jak: badanie pionowości szybów windowych, kominów, masztów, konstrukcji prefabrykowanych, badanie prostoliniowości konstrukcji stalowych, niwelacja precyzyjna stropów, tworzenie numerycznych modeli terenu, obliczanie mas ziemnych.

Pełen zakres usług geodezyjnych i kartograficznych.

Działamy na terenie powiatów: iławskiego, nowomiejskiego, ostródzkiego. W szczególności na terenach gmin: Iława, Lubawa, Susz, Kisielice, Zalewo.

Kierownikiem prac jest geodeta uprawniony mgr inż. Andrzej Dzieniszewski.